به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۴'۶'۹۹ کارگاه آموزشی بررسی قوانین ومقررات مسابقات ورزشی مدیران وکارکنان گروه صنایع گیتی پسند،با حضور رابطین واعضا کمیته های ورزشی واحد های تحت پوشش گروه،به میزبانی شرکت آتی لوله برگزار گردید.
این جلسه با گرامیداشت یاد وخاطره مدیر عامل فقید گروه وقرائت فاتحه، با صحبت های عنایت اله معشوری مدیر ورزش کارکنان باشگاه در خصوص چگونگی تدوین قانون ومقررات فعالیتها در سال ۱۳۹۹ با عنایت به مصوبات شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان ودوره کرونا،مطالبی بیان داشتند.سپس حاضرین در جلسه با اجرای میدانی فعالیت هابه نقد فنی دستورالعمل های ارسالی از جانب باشگاه پرداخته که برخی موارد به دلیل تایید اکثریت حاضرین تغییر یافت ومقرر شد،فعالیت های مختلف مدیران وکارکنان ،طبق تغییرات مصوب به اجرا گذاشته شود.
در ادامه کارگاه،جهت حضور منظم واحد ها در فعالیت ها،قرعه کشی انجام گردید ومقررات شد واحد های مختلف بر اساس قرعه وروابط مصوب ودر بازده حداکثر ۱۰ دقیقه ایی در محل مسابقات حضور یابند.
یاد آوری می شود،برنامه اجرایی فعالیت های ورزشی گروه ،از روز دوشنبه ۳۱'۶'۹۹ با مسابقات دارت مدیران وبه میزبانی شرکت آتی لوله آغاز خواهد شد.