به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، مجتبی امیر خانی ظهر امروز با حضور در دفتر باشگاه و مذاکره با مدیران گیتی پسند جهت فصل 1399 -1400 به گیتی پسند پیوست

امیرخانی سابقه حضور در تیم های سفیر گفتمان و شهرداری قرچک را دارد و پیش از این در تیم ملی دانشجویان حضور داشته است