متاسفانه با خبر شدیم حاج ناصر جنتی ، مدیر عامل و یکی از بنیان گذاران گروه صنایع گیتی پسند و باشگاه گیتی پسند امروز به دعوت حق لبیک گفته و این مجموعه را از داشتن پدری دلسوز محروم کرده است
باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند این ضایعه دردناک را به خانواده جنتی ، کارکنان فهیم گروه صنایع گیتی پسند و مردم ورزش دوست اصفهان تسلیت عرض می نماید و برای ایشان از خداوند منان طلب مغفرت الهی می نماید