به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با معرفی وحید شمسایی و مذاکره مدیران گیتی پسند ، مجید رئیسی بازیکن سابق تیم ملی فوتسال بعنوان یکی از دستیاران وی جهت فصل 1399-1400 به گیتی پسند پیوست

مجید رئیسی همراه با تیم ملی فوتسال سابقه 5 دوره سابقه قهرمانی آسیا و عناوین متعدد داخلی و بین المللی دارد