در راستای تعامل دو طرفه باشگاه فرهنگی ورزشی گروه صنایع گیتی پسند و اداره امور فرهنگی ،ورزشی کارگران استان اصفهان،سومین هفته از پویش سه شنبه های ورزشی محیط کار با میزبانی شرکت کیمیا جاوید از مجموعه شرکت های گروه صنایع گیتی پسند ،برگزار گردید.در این برنامه که با حضور جمعی از کارکنان ومدیران واحد مذکورشکل گرفت،پس ده دقیقه حرکات ورزش صبحگاهی،یک بازی تفریحی نیز توسط شرکت کنندگان اجرا و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.در این برنامه نمایندگان دو باشگاه مجری این طرح حضور داشته و در فعالیت مذکور مشارکت نمودند.پس از انجام ورزش صبحگاهی مدیر روابط عمومی اداره فرهنگی ورزشی کارگران استان اصفهان،طی نشستی صمیمانه با دکتر موید،مدیر کیمیا جاوید مصاحبه ایی برگزار نمود .وحاصل این مصاحبه متعاقباً اطلاع عزیزان خواهد رسید.