در دیدار آقایان مهندس امدادیان سرپرست محترم مجموعه های ورزشی کارگران استان و مهندس معشوری مدیریت ورزش همگانی باتشگاه گیتی پسند اصفهان بر همکاری و تعامل هرچه بیشتر به منظور نیل به اهداف سازمانی تاکید گردید
مهندس معشوری در این دیدار ضمن تبریک به مناسبت انتصاب جدید جناب آقای مهندس امدادیان فعالیتهای ورزشی کارکنان گروه صنایع گیتی پسند اصفهان را رو به رشد عنوان کرد
مدیر ورزش همگانی باشگاه گیتی پسند با تاکید بر توجه ویژه مدیران ارشد گروه به ورزش در تمامی سطوح .خانواده و محل کار از ساماندهی چندین هزار نفری کارکنان و خانواده گرامی آنها در فعالیتهای ورزشی سال 98 نام برد
ایشان میزبانی 27 هفته نخست پویش سه شنبه های ورزشی را به عنوان گام نخست ارتباط و همکاری سازمانی در سال 99 دانست
مهندس امدادیان نیز در این دیدار بر لوزم توجه و فرهنگ سازی در خانواده کارگران و محیط کارشان با هدف گرایش به فعالیتهای ورزشی تاکید و اظهار داشت
ورزش کارگری به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از عوارض ناشی از محیط کار است .ورزش کارگران می تواند مانع از عوارض جسمی و روحی گردیده عوارضی که ابتلای به آن برای کارگران نتایج زیانبار زیادی در پی خواهد داشت
امدادیان یکی از مهمترین اولویت‌های ورزش کارگران را ورزش‌های همگانی در جامعه یک و نیم میلیون نفری کارگران استان عنوان کرد و گفت: کارخانجات و شرکتهای تولیدی و خدماتی استان اصفهان می توانندبا ایجاد بستر‌های مناسب و مدیریت زمان و فضای موجود خود برای انجام ورزش و پر کردن اوقات فراغت پرسنل اقدام نمایند

وی همچنین حضور کارگران و مسئولان ورزشی کارخانجات در جلسات ساماندهی ورزش کارگران استان را از مهمترین اولویت‌ها برشمرد و گفت: باید از دیدگاه‌ها نظرات کارگران در این جلسات استفاده شود تا اثربخشی برنامه‌ها ملموستر باشد
شایان ذکر است پویش سه شنبه های ورزشی با حضور کارخانجات مختلف از سراسر استان اصفهان و با رعایت پروتکلهای بهداشتی از روز سه شنبه مورخ 99/04/17 آغاز گردیده و گروه صنایع گیتی پسند اصفهان به عنوان میزبان هفته های اول تا بیست و هفتم این پویش در نظر گرفته شده است