اولین جلسه رابطین واعضای کمیته های ورزشی واحد های مختلف گروه صنایع گیتی پسند، از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۸'۴'۹۹با دستور جلسه بررسی نقاط قوت ونقاط ضعف فعالیت های ورزش کارکنان در سال ۱۳۹۸ و مشارکت در طرح و برنامه ریزی فعالیت های ورزش کارکنان در سال ۱۳۹۹ با حضور ۴۰ نفر نمایندگان شرکت ها ودفاتر تابعه،،در سالن کنفرانس شرکت اصفهان چالاک ،برگزار گردید.
در ابتدا عنایت اله معشوری مدیر ورزش کارکنان باشگاه ضمن خیر مقدم به حاضرین از تلاش های صادقانه مدیران،کارکنان وخانواده های محترم گروه در اجرای فعالیت های سال ۱۳۹۸ تشکر نمودند.ایشان با اشاره به شرایط موجود جامعه ومحدودیت های اجباری در برنامه های سال جاری ،از حاضرین درخواست نمودند با ارائه راهکارهای مناسب دوران کرونا برای فعالیت های ورزشی،باشگاه را در طراحی مناسب یاری نمایند.سپس حاضرین ضمن بیان نظرات متنوع ،به برنامه پیشنهادی باشگاه فرهنگی ورزشی گروه در حوزه فعالیت های ورزش کارکنان رای مثبت داده ومقررات شد این برنامه پیشنهادی به اضافه پیشنهادات اصلاحی در اجرا،به شورای سیاست گذاری جهت تایید نهایی تقدیم گردد. از جمله درخواست های حاضرین در این جلسه،اجرای ورزش صبحگاهی در واحد های گروه به تناسب امکانات وفضا،توجه به مشارکت کارکنان نوبت کاری در فعالیت های ورزشی،ایجاد فرصت مناسب برای همسران وفرزندان در برنامه های ورزشی، کشف استعداد ها ی فرزندان ومعرفی به مراکز مورد تایید باشگاه،یکسان سازی هزینه ها در کلیه واحد ها برای فعالیت های ورزشی کارکنان بود