🔴با حضور مدیران باشگاه گیتی پسند اصفهان آخرین وضعیت این باشگاه، تعطیلی تمرینات، وضعیت تیم های پایه و آکادمی های گیتی پسند در کشور به همراه قرعه کشی چالش تمرین در خانه برگزار می شود.

🗒دوشنبه 18 فرودین ماه
🔸ساعت 11 صبح
🔸در لایو اینستاگرام باشگاه گیتی پسند
🔸آدرس: Fc_gitipasand