به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، تمرین امروز تیم فوتسال گیتی پسند با حضور مدیران باشگاه ، از جمله  آقایان علیرضا جنتی مدیر عامل و محمد حسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه برگزار شد