نتایج هفته ششم مسابقات لیگ فوتسال کارگران استان اصفهان روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۹ به میزبانی بنیاد مسکن
تامین اجتماعی ۵ پالایشگاه صفر
ذوب آهن ۳ گیتی پسند ۳
نامی نو ۳ قالی سلیمان ۱
بنیاد مسکن ۳ سیمان سپاهان ۳