نتایج هفته سوم ششمین دوره مسابقات والیبال کارکنان گروه.
از ساعت ۱۶ روز جمعه ۲۰'۱۰'۹۸ هفته سوم مسابقات والیبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند با انجام دو دیداربرگزار گردید.نتایج این هفته به شرح زیر اعلام می گردد.
سپهر پلیمر ۲ آتی لوله ۰
مونا پلیمر ۲ آذین لوله ۰