به گزارش پایگاه خبری باشگاه از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه۲۰'۹'۹۸ مرحله نهایی پنجمین دوره مسابقات دارت کارکنان گروه صنایع گیتی پسند با حضور۱۰۴ نفر بعنوان منتخبین مرحله درون واحدی شرکت های تابعه گروه به میزبانی مطلوب شرکت اصفهان چالاک برگزار گردید.در پایان این دور از مسابقات:
آقایان سعید مصلحی از اصفهان چالاک با۲۸۵ امتیاز،احمد طاعات از شرکت آتی لوله با۲۰۷ امتیاز،سعید ذبیحی از شرکت آبنوس با ۱۹۶ امتیاز،ایمان شیرزادی از شرکت اصفهان چالاک با ۱۸۶ امتیاز محمود فردوسی از شرکت اصفهان چالاک با ۱۷۸ امتیاز ،عباس عارف از شرکت آتی قطعه و حسن مقدسی از شرکت کیمیا جاوید با۱۷۱ امتیاز رتبه های اول تا ششم را بدست آوردند.مسابقات مذکور راس ساعت ۱۳:۳۰ به پایان رسید