به گزارش پایگاه خبری باشگاه برنامه دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتسال امید باشگاه های کشور به میزبانی باشگاه گیتی پسند در سالن پیروزی اصفهان از روز شنبه 30 شهریور ماه در سالن پیروزی اصفهان آغاز خواهد شد
برنامه این مسابقات به شرح ذیل است:
30 شهریور ماه
فرش آرا مشهد – سوهان محمد سیما قم ساعت 14
ملی حفاری اهواز – اهورا بهبهان ساعت 16
گیتی پسند اصفهان – شهرداری رشت ساعت 18
31 شهریور ماه
شهرداری رشت - اهورا بهبهان ساعت 14
فرش آرا مشهد - ملی حفاری اهواز ساعت 16
گیتی پسند اصفهان - سوهان محمد سیما قم ساعت 18
1 مهر ماه
سوهان محمد سیما قم - ملی حفاری اهواز ساعت 14
شهرداری رشت - فرش آرا مشهد ساعت 16
گیتی پسند اصفهان - اهورا بهبهان ساعت 18
2 مهر ماه
اهورا بهبهان - فرش آرا مشهد ساعت 14
سوهان محمد سیما قم - شهرداری رشت ساعت 16
گیتی پسند اصفهان - ملی حفاری اهواز ساعت 18
3 مهر ماه
ملی حفاری اهواز - شهرداری رشت ساعت 14
اهورا بهبهان - سوهان محمد سیما قم ساعت 16
گیتی پسند اصفهان - فرش آرا مشهد ساعت 18