سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اظهار داشت: همه بازیکنان از پیشکسوت ها گرفته تا جوانان همگی فعل خواستن را صرف کردند.
حمید بیغم بعد از پیروزی پر گل تیمش مقابل ستارگان ورامین تصریح کرد: در این بازی هر دو تیم فوتسال زیبایی را به نمایش گذاشتند و کمتر تیمی این چنین در برابر گیتی پسند فوتسال بازی می کند.
وی اشاره ای به استفاده از جوانان در تیمش اشاره کرد و گفت: این جوانان واقعا حقشان بیش از این است ولی به خاطر اینکه توقعات از گیتی پسند بالاست و همه این تیم را در صدر و بالای جدول می خواهند فرصت بازی کمتری به جوانان می رسد .
تیم فوتسال گیتی پسند در هفته دهم ۴ بر ۱ از سد ستارگان ورامین گذشت.