به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، بعد از انتقال سپهر محمدی دروازه بان ملی پوش گیتی پسند به یک باشگاه اروپائی ، دروازه بان جدید گیتی پسند از کشور برزیل صبح امروز وارد ایران شد
آلکس فالکون دروازبان 29 ساله برزیلی بعد از ورود به ایران جهت تستهای پزشکی وارد مرکز مربوطه شد و ظرف روزهای آینده و با تایید تیم پزشکی باشگاه قرارداد وی منعقد خواهد شد