به گزارش پایگاه خبری باشگاه دور رفت لیگ برتر جوانان باشگاه های کشور از امروز لغایت 2 مرداد ماه به میزبانی باشگاه گیتی پسند در سالن پیروزی اصفهان برگزار خواهد شد

برنامه این مسابقات

روز اول / شنبه 29 تیر ماه
شهید سرخه ای ری – پیام قزوین ساعت 15:30
هیئت فوتبال آذرابیجان غربی – سن ایچ ساوه ساعت 17:00
گیتی پسند - آروین سقز ساعت 18:30

روز دوم / یکشنبه 30 تیر ماه
هیئت فوتبال آذرابیجان غربی - آروین سقز ساعت15:30
سن ایچ ساوه - پیام قزوین ساعت 17:00
گیتی پسند - شهید سرخه ای ری ساعت 18:30

روز سوم / دوشنبه 31 تیر ماه
هیئت فوتبال آذرابیجان غربی - پیام قزوین ساعت15:30
آروین سقز - شهید سرخه ای ری ساعت 17:00
گیتی پسند - سن ایچ ساوه ساعت 18:30

روز چهارم/ سه شنبه 1 مراد ماه/ ساعت مسابقات متعاقبا اعلام خواهد شد
آروین سقز - سن ایچ ساوه
هیئت فوتبال آذرابیجان غربی - شهید سرخه ای ری 
گیتی پسند - پیام قزوین 

روز پنجم / چهار شنبه 2 مراد ماه / ساعت مسابقات متعاقبا اعلام خواهد شد
شهید سرخه ای ری - سن ایچ ساوه 
پیام قزوین - آروین سقز 
گیتی پسند - هیئت فوتبال آذرابیجان غربی