به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با پیشنهاد حمید بیغم سرمربی تیم و مذاکره مدیران گیتی پسند میثم برمشوری جهت سال 98 به تیم فوتسال این باشگاه پیوست
برمشوری سابقه حضور 2 ساله در تیم ملی فوتسال دارد و پیش از این در تیم های آذرخش بندرعباس ، ارژن فارس و ملی حفاری اهواز بازیهای درخشانی از خود به نمایش گذاشته است