مرحله نهایی مسابقات تنیس روی میز کارکنان گروه با شرکت ۴۰ نفر از برگزیدگان مرحله مقدماتی(درون واحد ها)از ۱۴ واحد صنعتی گروه صنایع گیتی پسند از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۲'۱۰"۹۷به میزبانی شرکت آتی لوله برگزار گردید.این مسابقات در دو گروه و به صورت یک حذفی اجرا و نفرات برتر هر گروه به مسابقه پایانی راه یافتند.در این دوره تعداد ۶۲ مسابقه تا مرحله پایانی برگزار ودر پایان آقایان علیرضا رحیمی از سکویا چوب و ابراهیم شبان زاده از شرکت مونا پلیمر در دیداری دیدنی مسابقه فینال را برگزار ودر نهایت آقای علیرضا رحیمی از سکویا چوب با غلبه بر رقیب خود مقام اول مسابقات این دوره را کسب نمود. علاوه بر نفرات اول ودوم ،آقایان امیر پور ابراهیم از اصفهان چالاک و ،مصطفی صادقی از بهینه کار ،ورزشکارانی بودند که تا مرحله پایانی در میز های چهارگانه جز نفرات برتر بودند که با شکست از دوفینالیست ،از دور مسابقات حذف گردیدند.