به گزارش پایگاه خبری باشگاه در هفته دوم مسابقات والیبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند عصر امروز چهار دیدار در سالن قدس کارگران اصفهان برگزار شد که نتایج ذیل حاصل شد

مونا پلیمر ۲ _  آتی لوله ۰
سپهر پلیمر ۲ _ نوین اتصال ۰
صنایع فلزی 2 _آتی قطعه 0
دفتر اصفهان 1 _کیمیا جاوید 2
 
جهت مشاهده تصاویر بر روی اینجا کلیک نمایید
 
@fcgitipasand