به گزارش پایگاه خبری باشگاه مسابقات طناب کشی کارکنان گروه صنایع گیتی پسند با حضور ۹ تیم از واحد های مختلف و حضور افتخار آفرین تعداد کثیری از مدیران واحدها به میزبانی شرکت اصفهان چالاک از ساعت ۱۲ روز سه شنبه ۱۳'۹'۹۷برگزار گردید.درجلسه قرعه کشی این رقابت ها مقرر شد ،کلیه تیمها در سه گروه سه تیمی به صورت دوره ایی با یکدیگر به رقابت بپردازند.با انجام قرعه کشی تیمهای سپهر پلیمر،سروش صنعت،آوند گسترش در گروه یک،اصفهان چالاک،سکویا چوب،بهینه کار در گروه دوم ،آتی لوله،آبنوس،کیمیا جاوید در گروه سوم قرار گرفتند.پس از انجام ۹ مسابقه ،تیمهای سپهر پلیمر،اصفهان چالاک وآتی لوله بعنوان تیمهای اول ونیم کیمیا جاوید با میانگین وزن۶۹۶ کیلو و وزن کمتر نسبت به تیمهای سروش صنعت(۷۲۰کیلو) و بهینه کار(۶۹۸کیلو)
به عنوان بهترین تیم دوم گروههای سه گانه به دور نهایی این مسابقات که از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۴'۹'۹۷ در شرکت اصفهان چالاک برگزار خواهد شد راه یافتند.