به گزارش پایگاه خبری باشگاه هفته دوم مسابقات والیبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند روز جمعه 16 آذر ماه  در سالن قدس کارگران اصفهان برگزار خواهد شد که بر اساس برنامه در این روز چهار دیدار انجام می گردد

آتی لوله                با            مونا  پلیمر                ساعت 16    

سپهر پلیمر            با          نوین اتصال               ساعت   17 

 آتی قطعه             با         صنایع  فلزی                ساعت 18

دفتر اصفهان          با          کیمیا جاوید                 ساعت 19