به گزارش پایگاه خبری باشگاه بر اساس اعلام مدیریت ورزش کارکنان باشگاه  برنامه مرحله حذفی مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند مشخص شد
برنامه مسابقات مرحله دوم فوتسال کارکنان در روز جمعه 11 آبان ماه سالن قدس
آبنوس  با آذین لوله نوین ساعت ۱۶
سپهر پلیمر  با  اصفهان چالاک ساعت ۱۷
مونا پلیمر  با  صنایع فلزی ساعت ۱۸
کیمیا جاوید  با طاها آتی لوله ساعت ۱۹
ضمنا"افراد زیر از حضور در مسابقات مذکوردر روز جمعه محروم می باشند.شماره ۸ مونا پلیمر و شماره ۸ آذین لوله نوین.