به گزارش پایگاه خبری باشگاه بر اساس برنامه اسامی داوران بازی گیتی پسند و حفاری اهواز مشخص شد

نماینده فدراسیون:

مهدی مرشدی

ناظر :

علیرضا سهرابی

داوران:

ابراهیم مهرابی افشار ، اسماعیل کمر بسته ، عبدالرحیم محمدی ، محمد مهدی حقوقی

تیم فوتسال گیتی پسند روز پنج شنبه 19 مهر ماه در اهواز به مصاف حفاری این شهر خواهد رفت