به گزارش پایگاه خبری باشگاه با اعلام مدیریت ورزش کارکنان باشگاه برنامه هفته ششم ششمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند با چهار دیدار در روز جمعه 23 شهریور ماه برگزار خواهد شد

مونا پلیمر با آبنوس ساعت 16

دفتر اصفهان با آتی قطعه ساعت 17

ماهان آتی لوله با کیمیا جاوید ساعت 18

آذین لوله نوین با صنایع فلزی ساعت 19

یادآور می شود برنامه های هفته های آینده و محرومین متعاقباً از طریق سایت رسمی باشگاه گیتی پسند اعلام خواهد شد