به گزارش پایگاه خبری باشگاه هفته دوم مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند عصر روز جمعه 19 مرداد ماه در سالن کارگران قدس اصفهان برگزار خواهد شد که بر اساس برنامه چهار دیداربرنامه ریزی شده است
  آذين  لوله سپاهان            با        كيميا جاويد             ساعت 16
     مونا پليمر                      با         پوريا(انبار محصول)     ساعت 17
      طاها آتي  لوله               با         دفتر اصفهان              ساعت 18
     آبنوس                        با          اصفهان چالاك          ساعت 19
از كليه تيمها درخواست مي شود 15 دقيقه قبل از شروع مسابقه در محل برگزاري حضور يابند،رعايت كليه مقررات وضوابط، شامل پرداخت هزينه ورودي،بيمه ورزشي بازيكنان،مربي وسرپرستان،داشتن قلم بند، همراه داشتن كارت مسابقات،عدم همراهي بوق يا شيپور در سالن،واز همه مهمتر همراه نمودن رفاقت ها با رقابت هاي ورزشي در زمين مسابقات مورد انتظار است