تیم فوتسال گیتی پسند دقایقی پیش اصفهان را به مقصد شیراز جهت اردوی پنج روزه تدارکاتی ترک کرد

شاگردان رضا لک در تیم فوتسال گیتی پسند قرار است در دو نوبت صبح و بعداظهر در شیراز به تمرین بپردازند

این تمرینات شامل کار با وزنه ، بدنسازی ، تمرینات هوازی و بدنی است

تنها نماینده اصفهان در لیگ برتر فوتسال خود را برای حضور پر قدرت در این رقابت ها آماده می کند