به گزارش پایگاه خبری باشگاه با توافقات حاصله بین مدیران گیتی پسند و محمد طاهری بازیکن جوان تیم ملی وی جهت فصل 97 به این باشگاه پیوست

محمد طاهری در باشگاه های الریان قطر و بانک بیروت لبنان سابقه بازی دارد

وی دو سال قبل به همراه تیم ملی امید ایران قهرمان بازیهای آسیای شد