محمد حسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه در گفت و گویی درباره وضعیت تیمداری گیتی پسند اعلام کرد در حال برگزاری جلسات متعددی برای بستن بودجه پیشنهادی به هیات مدیره هستیم. بودجه پیشنهادی ما به هیات مدیره برابر با بودجه مصوب پارسال است و تنها تورم را در آن لحاظ کرده‌ایم. جلسه هیات مدیره نیز تا پایان فروردین برگزار و تصمیم نهایی درخصوص بودجه مشخص خواهد شد.
او همچنین در واکنش به اینکه گفته می‌شود گیتی‌پسند با رضا لک برای فصل آینده مذاکره کرده است، گفت: ما با هیچ کس صحبتی نکردیم و گزینه‌ای هم نداریم. من تنها دو روز قبل از عید با آقایان لک و شمس صحبت کردم اما برای تبریک عید.