به گزارش پایگاه خبری باشگاه، در پنجمین روز از این رقابت ها که روز جمعه 15 دی ماه در سالن ورزشی دو قلوی 22 بهمن برگزار شد این نتایج رقم خورد:

آتی لوله یک 2- ماهان چالاک 1

(20-25و 25-20 و 15-9)

بهینه کار 1- آتی لوله دو 2

(25-22 و 18-25 و 13-15)

مونا پلیمر 2 کیمیا جاوید 1

(20-25 و 20-25 و 15-5)