به گزارش پایگاه خبری باشگاه روز پایانی مرحله مقدماتی گروه های اول و دوم مسابقات فوتسال کارکنان گیتی پسند روز گذشته به انجام رسید اما با نا تمام ماندن یکی از بازی ها، تکلیف تیم دوم صعود کننده از این گروه نامشخص ماند.
نتایج بازی های دیروز به شرح زیر است:
شاهین اصفهان چالاک ۴ شاهین آتی لوله ۱
تولید مونا ۰ سروش صنعت ۴
کیمیا جاوید یک ۱ سپهر پلیمر ۳
بازی چهارم بین دو تیم بهینه کار وطا ها آتی لوله در دقیقه ۱۴ نیمه دوم در حالیکه ۳ بر دو طاها آتی لوله جلو بود ،نا تمام ماند .پس از بررسی موضوعات پیش آمده در کمیته انضباطی مسابقات، اعلام نتیجه نهایی خواهد شد.
به این ترتیب از گروه اول تیم سپهر پلیمر اسپادانا با 9 امتیاز به دور بعد صعود کرد و از بین دو تیم کیمیا جاوید 1 و طاها آتی لوله یک تیم به دور بعد صعود می کند.
از گروه دوم نیز تیم های سروش صنعت و شاهین اصفهان چالاک به عنوان تیم های اول و دوم راهی دور بعد شدند.