به گزارش پایگاه خبری باشگاه محمد حسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه گیتی پسند در خصوص مراسم انتخاب بهترینهای فوتسال گفت : قطئاً برگزاری هر مراسمی نیاز به تدارک ویژه و زحمات فروان دارد این هم برنامه هایی در این سطح که مسئولین طراز اول ورزش ایران از مهمانان ویژه مراسم هستند پس جا دارد از مدیران فدراسیون ، کمیته فوتسال ، سازمان لیگ و اعضا هیئت رئیسه تشکر و قدردانی نمود
عراقی زاده گفت : باشگاه گیتی پسند نیز همچون دیگر باشگاه ها دارای یک رای بود که طبق نظر مدیر عامل باشگاه به مهندس منصوری اعلام گردید و صحبتهای مطرح شده دیگر طی این چند روز گزافه گویی بیش نیست
قائم مقام گیتی پسند افزود تا آنجا که ما خبر داریم طبق رای گیری باشگاه ها انتخاب ها صورت گرفته و از اعمال نفوذ برخی برای انتخابهای شخصی جلوگیری شده بود
وی گفت به خاطر اینکه در سالهای آینده هیچ شائبه ای بوجود نیاید بهتر است ساز و کار استانداردی که امسال نیز توسط هیئت رئیسه اجرا شد بازبینی و با برگزاری یکسال تجربه این مراسم قطعا برنامه های بعدی کاملتر شود
عراقی زاده در پایان از شبکه ورزش و اصحاب رسانه نیز در خصوص پوشش اخبار این مراسم تشکر کرد.