به گزارش پایگاه خبری باشگاه در اولین روز مرحله دوم والیبال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند تیم های آذین لوله سپاهان و باشگاه گیتی پسند با پیروزی مقابل حریفان خود در صدر گروه های خود قرار گرفته اند
نتایج روز گذشته به شرح ذیل است
آذین لوله سپاهان 2 آذین نوین 0 ( 25-20) (25-20)
باشگاه گیتی پسند 2 سروش صنعت 0 (25-18) (25-23)