در روز دوازدهم مسابقات والیبال کارکنان گروه ۳ دیدار برگزار می شود تا رفته رفته تکلیف تیم های صعود کننده به دور بعدی رقابت ها مشخص گردد.
به گزارش پایگاه خبری باشگاه، ورزش همگانی باشگاه گیتی پسند برنامه روز دوازدهم مسابقات والیبال کارکنان گروه را اعلام کرد.
جمعه 15 بهمن 95 سالن اطشاران
سپهر پلیمر - آذین لوله سپاهان ساعت ۱۵
مونا پلیمر - آتی قطعه ساعت ۱۵:۳۰
شاهین چالاک - ماهان چالاک ساعت ۱۶