به گزارش پایگاه خبری باشگاه، در روز دهم مسابقات والیبال کارکنان گروه قرار بود 3 دیدار در نخستین روز از بهمن ماه 1395 در سالن اطشاران برگزار شود که به دلیل عدم حضور صنایع شیمیایی الف بازی این تیم با باشگاه برگزار نشد و برای این تیم باخت فنی در جدول درج شد.

نتایج هفته دهم مسابقات والیبال کارکنان
جمعه 1 بهمن ماه 95 – سالان اطشاران
ماهان چالاک ۲ کیمیا جاوید ۰( ۲۵-۱۸-۲۵-۱۷)
باشگاه ۲ صنایع شیمیایی الف ۰(باخت فنی به دلیل عدم حضور).
آذین لوله سپاهان ۲ آبنوس ۰(۲۵-۱۱و۲۵-۱۷)

جدول رده بندی رقابت ها نیز در پایان روز دهم به شرح زیر است:

گروه 1
1- آذین لوله سپاهان4 بازی 10 امتیاز
2- سروش صنعت 4 بازی 10 امتیاز
3- آتی لوله ایلیا 3 بازی 6 امتیاز
4- آبنوس 4 بازی 2 امتیاز
5- سپهر پلیمر 3 بازی 1 امتیاز
6- آوند گسترش2 بازی 0 امتیاز

گروه 2
1- ماهان چالاک 4 بازی 8 امتیاز
2- موناپلیمر 3 بازی ۸ امتیاز
3- آتی قطعه 3 بازی 6 امتیاز
4- آتی لوله همدلی 3 بازی 5 امتیاز
5- کیمیا جاوید 4 بازی 2 امتیاز
6- شاهین اصفهان چالاک 3 بازی 1 امتیاز

گروه 3
1- باشگاه 4 بازی 10 امتیاز
2- معاونت مالی 4 بازی ۷ امتیاز
۳- آذین لوله نوین 3 بازی 6 امتیاز
4- بهینه کار 3 بازی 4 امتیاز
5- صنایع شیمیایی یک، 4 بازی 3 امتیاز
6- صنایع شیمیایی دو ، 2 بازی صفر امتیاز