در روز هشتم مسابقات والیبال کارکنان گروه، تیم های آتی لوله ایلیا، آتی قطعه و آذین لوله نوین برابر رقبای خود به پیروزی های مشابه ۲ بر صفر دست یافتند.
به گزارش پایگاه خبری باشگاه، در این روز از مسابقات که جمعه 17 دی ماه در سالن اطشاران برگزار شد، این نتایج به دست آمد:

آتی لوله ایلیا ۲ آبنوس ۰ (۲۵-۲۱ و ۲۸-۲۶)
آتی قطعه ۲ کیمیا جاوید ۰(۲۵-۱۴و۲۵-۱۵)
آذین لوله نوین ۲ بهینه کار ۰(۲۵-۱۷و۲۵-۲۱)

و اما جدول رده بندی گروه های 3 گانه نیز به شرح زیر است:

گروه 1
1- سروش صنعت 3 بازی 8 امتیاز
2- آذین لوله سپاهان3 بازی 7 امتیاز
3- آتی لوله ایلیا 3 بازی 6 امتیاز
4- آبنوس 3 بازی 2 امتیاز
5- سپهر پلیمر 2 بازی 1 امتیاز
6- آوند گسترش2 بازی 0 امتیاز

گروه 2
1- آتی قطعه 3 بازی 6 امتیاز
2- موناپلیمر 2 بازی 5 امتیاز
3- آتی لوله همدلی 3 بازی 5 امتیاز
4- ماهان چالاک 3 بازی 5 امتیاز
5- کیمیا جاوید 3 بازی 2 امتیاز
6- شاهین اصفهان چالاک 2 بازی 1 امتیاز

گروه 3
1- باشگاه 3 بازی 7 امتیاز
2- آذین لوله نوین 3 بازی 6 امتیاز
3- معاونت مالی 3 بازی 4 امتیاز
4- بهینه کار 3 بازی 4 امتیاز
5- صنایع شیمیایی یک، 2 بازی 3 امتیاز
6- صنایع شیمیایی دو ، 2 بازی صفر امتیاز