به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، برنامه هفته ششم فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند در مجموعه ورزشی اطشاران به شرح زیر اعلام میگردد:

 جمعه ۹۵/۶/۱۹
پشتیبانی چالاک - آذین لوله / ساعت ۱۵
آتی قطعه - دفتر شریعتی / ساعت ۱۵:۳۰
شاهین اصفهان چالاک - کیمیا جاوید دو / ساعت ۱۶
کیمیا جاوید یک - منتخب دفاتر / ساعت ۱۶:۳۰