به گزارش پایگاه خبری باشگاه، در روز چهارم مسابقات فوتسال کارکنان گیتی پسند عصر روز جمعه 4 دیدار برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد.
نتایج کامل هفه چهارم این رقابتها به شرح زیر اعلام می گردد:
جمعه 4 شهریور - سالن عطشاران
آتی قطعه 1 انبار آتی لوله 1
سکویا چوب . مونا پلیمر(مرحوم رفیعی) .
ماهان آتی لوله ۲ منتخب دفاتر .
آبنوس ۱ کیمیا جاوید دو ۲