به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، جدول رده بندی مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند تا پایان هفته سوم به شرح زیر اعلام می گرد:

گروه اول:

ردیف

نام تیم

تعداد بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

1

شاهین اصفهان چالاک

2

2

0

0

5

1

4+

6

2

کیمیا جاوید دو

1

0

1

0

2

2

0

1

3

آوند گسترش

2

0

1

1

2

2

2-

1

4

آبنوس ورقکاری

1

0

0

1

1

3

2-

0

گروه دوم:

ردیف

نام تیم

تعداد بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

1

مونا پلیمر(مرحوم رفیعی)

1

1

0

0

4

1

3+

3

2

طاها آتی لوله

1

1

0

0

3

1

2+

3

3

سکویا چوب

1

0

0

1

1

3

2-

0

4

باشگاه

1

0

0

1

1

4

3-

0

گروه سوم:

ردیف

نام تیم

تعداد بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

1

فجر آتی لوله

1

1

0

0

3

1

2+

3

2

صنایع شیمیایی

1

1

0

0

3

2

1+

3

3

رعد مونا پلیمر

1

0

0

1

2

3

1-

0

4

رعد اصفهان چالاک

1

0

0

1

1

3

2-

0

گروه چهارم:

ردیف

نام تیم

تعداد بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

1

پشتیبانی چالاک

1

1

0

0

3

0

3+

3

2

آذین لوله سپاهان

1

0

1

0

1

1

0

1

3

سپهرپلیمر اسپادانا

1

0

1

0

1

1

0

1

4

گروه مکانیک

1

0

0

1

0

3

3-

0

گروه پنجم:

ردیف

نام تیم

تعداد بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

1

کیمیا جاوید 1

1

-

1

-

3

3

0

1

2

ماهان آتی لوله

1

-

1

-

3

3

0

1

3

منتخب دفاتر

-

-

-

-

-

-

-

-

گروه ششم:

ردیف

نام تیم

تعداد بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل

امتیاز

1

انبار آتی لوله

1

-

1

-

0

0

0

1

2

دفتر شریعتی

1

-

1

-

0

0

0

1

3

آتی قطعه

-

-

-

-

-

-

-

-