به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، برنامه هفته چهارم فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند در مجموعه ورزشی اطشاران به شرح زیر اعلام میگردد:

جمعه 5 شهریور 95

آتی قطعه - انبار آتی لوله / ساعت ۱۵
سکویا چوب - مونا پلیمر مرحوم رفیعی) / ساعت ۱۵:۳۰
ماهان آتی لوله - منتخب دفاتر / ساعت ۱۶
آبنوس ورقکاری - کیمیا جاوید ۲ / ساعت ۱۶:۳۰