به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، در ادامه مسابقات ورزشی همسران وفرزندان کارکنان،از ساعت ۱۵ روز یکشنبه۹۵/۵/۱۷ مسابقات فوتبال دستی پسران در دفتر باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند برگزار شد و نتایج به شرح زیر بدست آمد:
گروه پسران :
مهدی پور عابدین مقام اول
مسیح پور عابدین مقام دوم
علیرضا روشنفکر مقام سوم
همچنین به دلیل حضور برخی از پدران این مسابقات به صورت دو نفره نیز اجرا ونتایج زیر به دست آ مد:
گروه پدر و پسر:
خانواده روشنفکر مقام اول
خانواده پور عابدین مقام دوم
خانواده سعادتی مقام سوم


40f14f85 38bb 49e0 ad95 77d5ec53d3e5

72b0acd8 1556 41d6 b070 f84bc0769c97

5192db06 4600 4bc2 84eb d5de8bb6c820

ab54a159 bb1e 45cf 894e d81b92da1140

fd2ba99f dd98 4d9e 849d 5a398bf2ff40

9c18635c fd3d 4f72 a3fb e76ce19a289f