به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، نظر به پیگیری های باشگاه گیتی پسند درخصوص ورزش همگانی کارکنان گروه صنایع گیتی پسند برای دومین بار در روز شنبه هفته آینده راس ساعت 7:10 دقیقه صبح، ورزش صبحگاهی در کارخانه آتی لوله از زیرمجموعه های گروه صنایع گیتی پسند برگزار می گردد. این برنامه با مشارکت رادیو ورزش به صورت مستقیم در برنامه زنگ ورزش این شبکه رادیویی پخش خواهد شد.
خاطر نشان می گردد اولین بار  ورزش صبحگاهی در شرکت آذین لوله به صورت مستقیم از رادیو ورزش پخش شده بود.