به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، پژمان قرمزی بازیکن فصل قبل ذوب آهن با عقد قراردادی به تیم فوتبال گیتی پسند پیوست.
همچنین احمد مهرابی سنگربان جوان فصل گذشته فجر سپاسی شیراز نیز با عقد قراردادی به جمع قرمزپوشان اصفهانی اضافه شد.
خاطرنشان می گردد تیم فوتبال گیتی پسند ظهر امروز اصفهان را به مقصد اردبیل جهت اردوی 10 روزه ترک خواهد کرد.