به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، شورای ورزشی مدیران گروه صنایع گیتی پسند با موضوع ورزش کارکنان از ساعت ۹ صبح امروز در سالن کنفرانس شرکت اصفهان چالاک،با حضور مدیران ستادی وکارگاهی گروه تشکیل گردید.در این جلسه محمد حسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه ضمن خیر مقدم وتشکر از حضور مدیران با بیان فعالیت های همگانی باشگاه در سال ۱۳۹۸ به نتیجه نظر سنجی عمومی کارکنان در حوزه ورزش کارکنان اشاره نمودند که حاکی از رضایت بالای همکاران از تدوین واجرای برنا مه های سال ۱۳۹۸ می باشد.ایشان با شنیدن نظرات ،پیشنهادات وانتقادات ارائه شده حاضرین،در رفع مشکلات مطروحه قول جدیت بیشتری دادا وآرزو نمودند این حداقل ها نیز در برنامه های آتی باشگاه در نگاه تیز بین همکاران مشاهده نگردد.با توجه به شرایط خاص جامعه با موضوع کرونا ومحدودیت های ستاد های اعلام شده در این خصوص،حاضرین با ارائه نظرات مطالب پیشنهادی خود را بیان داشتند.در پایان جلسه به دلیل پایان یافتن دوره دوساله اعضاء شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان،پس از داوطلبی ۷ نفر مدیران جهت عضویت در شورای مذکور در دو سال آتی،رای گیری مخفی انجام و۵ نفر مدیران جدید عضو شورای مذکور انتخاب شدند.