به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، در هفته هفتم مسابقات فوتسال کارگران استان اصفهان روز پنج شنبه 26 دی ماه چهار دیدار به میزبانی ذوب آهن اصفهان برگزار شد که نتایج ذیل حاصل شد

گیتی پسند 2 بنیاد مسکن 2

سوره 5 پالایشگاه 2

تامین اجتماعی 3 قالی سلیمان 0

ذوب آهن 2 نامی نو 0