مرحله نهایی دومین دوره مسابقات تنیس روی میز کارکنان گروه صنایع گیتی پسند از ساعت۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۸'۱۰'۹۸به میزبانی شرکت کیمیا جاوید ،با حضور۷۵ نفر برگزیدگان مرحله درون واحدی شرکت های وابسته برگزار گردید .پس از ۷۲ مسابقه که با جدول یک حذفی انجام شد، رتبه های برتر این دوره از مسابقات به شرح زیر معرفی شدند.
علیرضا ترابی از شرکت آتی لوله مقام اول
مهدی طالبی از شرکت اصفهان چالاک مقام دوم
ابراهیم شبان زاده از مونا پلیمر وسید جعفر عبدالهی از شرکت سروش صنعت مشترکا"مقام سوم را بدست آوردند.