به گزارش پایگاه خبری باشگاه با توجه به درخواست هیئت ورزشی کارگران استان اصفهان مبنی بر در اختیار گرفتن سالن قدس کارگران جهت برگزاری سومین وچهارمین هفته مسابقات لیگ فوتسال کار گران استان اصفهان،با عرض پوزش وعلیرغم نظر این باشگاه ،بدینوسیله اعلام می گردد مسابقات هفته های سوم وچهارم والیبال کارکنان گروه در روزهای جمعه 29/9/98 و6/10/98 لغو می گردد

برنامه مسابقات مذکور پس از تثبیت زمان آن از طریق باشگاه ابلاغ خواهد شد