نتایج هفته اول لیگ فوتسال کارگران استان اصفهان از ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۵'۹'۹۸ به میزبانی گروه صنایع گیتی پسند در سالن قدس کارگران برگزار گردید و نتایج زیر به دست آمد.
ذوب آهن۲ پالایشگاه۱
سپاهان ۱۰ تامین اجتماعی ۳
بنیاد مسکن ۴ سوره ۱
گیتی پسند ۰ نامی نو ۲