به گزارش پایگاه خبری باشگاه روز گذشته مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند در دور مقدماتی به پایان خود رسید و چهره تیم های صعود کنند مشخص شد

جداول گروه های های چهار گانه به شرح ذیل است