به گزارش پایگاه خبری باشگاه ظهر امروز با حضور مدیران گروه صنایع گیتی پسند و باشگاه دومین مرحله تجهیز و نوسازی 18 واحد تولیدی و اداری کارخانجات گروه صنایع گیتی پسند در منطقه صنعتی مورچه خورت انجام شد
در این مرحله وسایل ورزشی از جمله فوتبال دستی ، پینگ پنگ ، دارت ، تنیس و.... با هزینه ای بالغ بر 1 میلیارد ریال در اختیار مجموعه های گروه صنایع گیتی پسند با حمایت اعضا هیئت مدیره گروه برای استفاده کارکنان قرار گرفت