به گزارش پایگاه خبری باشگاه دومین جلسه شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان گروه صنایع گیتی پسند با حضور اعضا در شرکت مانا شیمی در منطقه صنعتی مورچه خورت اصفهان برگزار شد
در این جلسه مدیران حاضر ضمن حمایت از تیم فوتسال باشگاه موارد مطروحه را در دستور جسله قرار دادند و موارد مورد نظر جهت ورزش کارکنان در سال 98 را مصوب کردند